Ignore:
Timestamp:
2018-12-19T22:34:53+01:00 (23 months ago)
Author:
smasson
Message:

dev_r10164_HPC09_ESIWACE_PREP_MERGE: improve mppini messages, see #2133

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • NEMO/branches/2018/dev_r10164_HPC09_ESIWACE_PREP_MERGE/src/OCE/LBC/mppini.F90

  r10409 r10422  
  149149      INTEGER ::   iarea0                     !   -       - 
  150150      INTEGER ::   ierr, ios                  !  
  151       INTEGER ::   inbi, inbj, iimax,  ijmax  !  
   151      INTEGER ::   inbi, inbj, iimax,  ijmax, icnt1, icnt2 
   152      LOGICAL ::   llbest 
  152153      INTEGER, ALLOCATABLE, DIMENSION(:)     ::   iin, ii_nono, ii_noea          ! 1D workspace 
  153154      INTEGER, ALLOCATABLE, DIMENSION(:)     ::   ijn, ii_noso, ii_nowe          !  -     - 
   
  184185      IF( jpni < 1 .OR. jpnj < 1 ) THEN 
  185186         CALL mpp_init_bestpartition( mppsize, jpni, jpnj ) 
   187         llbest = .TRUE. 
  186188      ELSE 
  187          CALL mpp_init_bestpartition( mppsize, inbi, inbj ) 
   189         CALL mpp_init_bestpartition( mppsize, inbi, inbj, icnt2 ) 
  188190         CALL mpp_basic_decomposition( jpni, jpnj, jpimax, jpjmax ) 
  189191         CALL mpp_basic_decomposition( inbi, inbj,  iimax,  ijmax ) 
  190192         IF( iimax*ijmax < jpimax*jpjmax ) THEN 
  191             WRITE(ctmp1,*) '   The chosen domain decomposition ', jpni, jpnj 
  192             WRITE(ctmp2,*) '   has larger MPI subdomains ', jpimax, jpjmax, jpimax*jpjmax 
  193             WRITE(ctmp3,*) '   than the following domain decompostion ', inbi, inbj 
  194             WRITE(ctmp4,*) '   which MPI subdomains size is ', iimax, ijmax, iimax*ijmax 
  195             CALL ctl_warn( 'mpp_init:', '~~~~~~~~ ', ctmp1, ctmp2, ctmp3, ctmp4, '    --- YOU ARE WASTING CPU... ---' ) 
   193            llbest = .FALSE. 
   194            icnt1 = jpni*jpnj - mppsize 
   195            WRITE(ctmp1,9000) '   The chosen domain decomposition ', jpni, ' x ', jpnj, ' with ', icnt1, ' land sub-domains' 
   196            WRITE(ctmp2,9000) '   has larger MPI subdomains (jpi = ', jpimax, ', jpj = ', jpjmax, ', jpi*jpj = ', jpimax*jpjmax, ')' 
   197            WRITE(ctmp3,9000) '   than the following domain decompostion ', inbi, ' x ', inbj, ' with ', icnt2, ' land sub-domains' 
   198            WRITE(ctmp4,9000) '   which MPI subdomains size is jpi = ', iimax, ', jpj = ', ijmax, ', jpi*jpj = ', iimax*ijmax, ' ' 
   199            CALL ctl_warn( 'mpp_init:', '~~~~~~~~ ', ctmp1, ctmp2, ctmp3, ctmp4, ' ', '    --- YOU ARE WASTING CPU... ---', ' ' ) 
   200         ELSE 
   201            llbest = .TRUE. 
  196202         ENDIF 
  197203      ENDIF 
   
  203209 
  204210      IF( mppsize < inijmin ) THEN 
  205          WRITE(ctmp1,*) '   With this specified domain decomposition: jpni =', jpni, ' jpnj =', jpnj 
  206          WRITE(ctmp2,*) '   we can eliminate only ', jpni*jpnj - inijmin, ' land mpi subdomains therefore ' 
  207          WRITE(ctmp3,*) '   the number of ocean mpi subdomains (', inijmin,') exceed the number of MPI processes:', mppsize 
   211         WRITE(ctmp1,9001) '   With this specified domain decomposition: jpni = ', jpni, ' jpnj = ', jpnj 
   212         WRITE(ctmp2,9002) '   we can eliminate only ', jpni*jpnj - inijmin, ' land mpi subdomains therefore ' 
   213         WRITE(ctmp3,9001) '   the number of ocean mpi subdomains (', inijmin,') exceed the number of MPI processes:', mppsize 
  208214         WRITE(ctmp4,*) '   ==>>> There is the list of best domain decompositions you should use: ' 
  209215         CALL ctl_stop( 'mpp_init:', '~~~~~~~~ ', ctmp1, ctmp2, ctmp3, ctmp4 ) 
   
  213219 
  214220      IF( mppsize > jpni*jpnj ) THEN 
  215          WRITE(ctmp1,*) '   The number of mpi processes: ', mppsize 
  216          WRITE(ctmp2,*) '   exceeds the maximum number of subdomains (ocean+land) = ', jpni*jpnj 
  217          WRITE(ctmp3,*) '   defined by the following domain decomposition: jpni =', jpni, ' jpnj =', jpnj 
   221         WRITE(ctmp1,9003) '   The number of mpi processes: ', mppsize 
   222         WRITE(ctmp2,9003) '   exceeds the maximum number of subdomains (ocean+land) = ', jpni*jpnj 
   223         WRITE(ctmp3,9001) '   defined by the following domain decomposition: jpni = ', jpni, ' jpnj = ', jpnj 
  218224         WRITE(ctmp4,*) '   ==>>> There is the list of best domain decompositions you should use: ' 
  219225         CALL ctl_stop( 'mpp_init:', '~~~~~~~~ ', ctmp1, ctmp2, ctmp3, ctmp4 ) 
   
  224230      jpnij = mppsize   ! force jpnij definition <-- remove as much land subdomains as needed to reach this condition 
  225231      IF( mppsize > inijmin ) THEN 
  226          WRITE(ctmp1,*) '   The number of mpi processes: ', mppsize 
  227          WRITE(ctmp2,*) '   exceeds the maximum number of ocean subdomains = ', inijmin 
  228          WRITE(ctmp3,*) '   we suppressed ', jpni*jpnj - mppsize, ' land subdomains ' 
  229          WRITE(ctmp4,*) '   BUT we had to keep ', mppsize - inijmin, ' land subdomains that are useless...' 
  230          CALL ctl_warn( 'mpp_init:', '~~~~~~~~ ', ctmp1, ctmp2, ctmp3, ctmp4 ) 
   232         WRITE(ctmp1,9003) '   The number of mpi processes: ', mppsize 
   233         WRITE(ctmp2,9003) '   exceeds the maximum number of ocean subdomains = ', inijmin 
   234         WRITE(ctmp3,9002) '   we suppressed ', jpni*jpnj - mppsize, ' land subdomains ' 
   235         WRITE(ctmp4,9002) '   BUT we had to keep ', mppsize - inijmin, ' land subdomains that are useless...' 
   236         CALL ctl_warn( 'mpp_init:', '~~~~~~~~ ', ctmp1, ctmp2, ctmp3, ctmp4, ' ', '    --- YOU ARE WASTING CPU... ---', ' ' ) 
  231237      ELSE   ! mppsize = inijmin 
  232238         IF(lwp) THEN 
  233             WRITE(numout,*) 'mpp_init: You use an optimal domain decomposition' 
   239            IF(llbest) WRITE(numout,*) 'mpp_init: You use an optimal domain decomposition' 
  234240            WRITE(numout,*) '~~~~~~~~ ' 
  235             WRITE(numout,*) '   Number of mpi processes: ', mppsize 
  236             WRITE(numout,*) '   Number of ocean subdomains = ', inijmin 
  237             WRITE(numout,*) '   Number of suppressed land subdomains = ', jpni*jpnj - inijmin 
  238          ENDIF 
  239       ENDIF 
   241            WRITE(numout,9003) '   Number of mpi processes: ', mppsize 
   242            WRITE(numout,9003) '   Number of ocean subdomains = ', inijmin 
   243            WRITE(numout,9003) '   Number of suppressed land subdomains = ', jpni*jpnj - inijmin 
   244            WRITE(numout,*) 
   245         ENDIF 
   246      ENDIF 
   2479000  FORMAT (a, i4, a, i4, a, i7, a) 
   2489001  FORMAT (a, i4, a, i4) 
   2499002  FORMAT (a, i4, a) 
   2509003  FORMAT (a, i5) 
  240251 
  241252      IF( numbot /= -1 )   CALL iom_close( numbot ) 
   
  722733 
  723734 
  724    SUBROUTINE mpp_init_bestpartition( knbij, knbi, knbj, ldlist ) 
   735   SUBROUTINE mpp_init_bestpartition( knbij, knbi, knbj, knbcnt, ldlist ) 
  725736      !!---------------------------------------------------------------------- 
  726737      !!                 ***  ROUTINE mpp_init_bestpartition  *** 
   
  732743      INTEGER,           INTENT(in   ) ::   knbij         ! total number if subdomains               (knbi*knbj) 
  733744      INTEGER, OPTIONAL, INTENT(  out) ::   knbi, knbj    ! number if subdomains along i and j (knbi and knbj) 
   745      INTEGER, OPTIONAL, INTENT(  out) ::   knbcnt        ! number of land subdomains 
  734746      LOGICAL, OPTIONAL, INTENT(in   ) ::   ldlist        ! .true.: print the list the best domain decompositions (with land) 
  735747      ! 
   
  831843         knbi = inbi1(ii) 
  832844         knbj = inbj1(ii) 
   845         IF(PRESENT(knbcnt))   knbcnt = 0 
  833846         DEALLOCATE( inbi1, inbj1, inbij1, iszi1, iszj1, iszij1 ) 
  834847         RETURN 
   
  897910      knbi = inbi0(ii) 
  898911      knbj = inbj0(ii) 
   912      IF(PRESENT(knbcnt))   knbcnt = knbi * knbj - inbij 
  899913      DEALLOCATE( inbi0, inbj0 ) 
  900914      ! 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.