Changeset 4450


Ignore:
Timestamp:
2014-02-04T13:16:16+01:00 (7 years ago)
Author:
trackstand2
Message:

Add mbkmax in dynvor

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2011/DEV_r2739_STFC_dCSE/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/DYN/dynvor.F90

  r4449 r4450  
  628628         DO jj = 1, jpjm1 
  629629            DO ji = 1, jpim1 
  630                DO jk = 1, jpk 
   630               DO jk = 1, mbkmax(ji,jj) ! jpk 
  631631#else 
  632632         DO jk = 1, jpk 
   
  646646 
  647647#if defined key_z_first 
  648 !      DO jk = 1, jpkm1 
  649648          
  650          ! Potential vorticity and horizontal fluxes 
  651          ! ----------------------------------------- 
  652          SELECT CASE( kvor )      ! vorticity considered 
  653          CASE ( 1 )                                                ! planetary vorticity (Coriolis) 
  654             DO jj = 1, jpj, 1 
  655                DO ji = 1, jpi, 1 
  656                   DO jk = 1, jpkm1 
  657                      zwz(ji,jj,jk) = ff(ji,jj)      * ze3f(ji,jj,jk) 
  658                   END DO 
  659                END DO 
  660             END DO 
  661          CASE ( 2 )                                                ! relative  vorticity 
  662             DO jj = 1, jpj, 1 
  663                DO ji = 1, jpi, 1 
  664                   DO jk = 1, jpkm1 
  665                      zwz(ji,jj,jk) = rotn(ji,jj,jk) * ze3f(ji,jj,jk) 
  666                   END DO 
  667                END DO 
  668             END DO 
  669          CASE ( 3 )                                                ! metric term 
  670             DO jj = 1, jpjm1 
  671                DO ji = 1, jpim1  
  672                   DO jk = 1, jpkm1 
  673                      zwz(ji,jj,jk) = (   ( vn(ji+1,jj  ,jk) + vn (ji,jj,jk) ) * ( e2v(ji+1,jj  ) - e2v(ji,jj) ) & 
   649      ! Potential vorticity and horizontal fluxes 
   650      ! ----------------------------------------- 
   651      SELECT CASE( kvor )      ! vorticity considered 
   652      CASE ( 1 )                                                ! planetary vorticity (Coriolis) 
   653         DO jj = 1, jpj, 1 
   654            DO ji = 1, jpi, 1 
   655               DO jk = 1, mbkmax(ji,jj)-1 ! jpkm1 
   656                  zwz(ji,jj,jk) = ff(ji,jj)      * ze3f(ji,jj,jk) 
   657               END DO 
   658            END DO 
   659         END DO 
   660      CASE ( 2 )                                                ! relative  vorticity 
   661         DO jj = 1, jpj, 1 
   662            DO ji = 1, jpi, 1 
   663               DO jk = 1, mbkmax(ji,jj)-1 ! jpkm1 
   664                  zwz(ji,jj,jk) = rotn(ji,jj,jk) * ze3f(ji,jj,jk) 
   665               END DO 
   666            END DO 
   667         END DO 
   668      CASE ( 3 )                                                ! metric term 
   669         DO jj = 1, jpjm1 
   670            DO ji = 1, jpim1  
   671               DO jk = 1, mbkmax(ji,jj)-1 ! jpkm1 
   672                  zwz(ji,jj,jk) = (   ( vn(ji+1,jj  ,jk) + vn (ji,jj,jk) ) * ( e2v(ji+1,jj  ) - e2v(ji,jj) ) & 
  674673                       &         - ( un(ji  ,jj+1,jk) + un (ji,jj,jk) ) * ( e1u(ji  ,jj+1) - e1u(ji,jj) )   )   & 
  675                        &     * 0.5 / ( e1f(ji,jj) * e2f(ji,jj) ) * ze3f(ji,jj,jk) 
  676                   END DO 
  677                END DO 
  678             END DO 
  679             CALL lbc_lnk( zwz, 'F', 1. ) 
  680          CASE ( 4 )                                                ! total (relative + planetary vorticity) 
  681             DO jj = 1, jpj, 1 
  682                DO ji = 1, jpi, 1 
  683                   DO jk = 1, jpkm1 
  684                      zwz(ji,jj,jk) = ( rotn(ji,jj,jk) + ff(ji,jj) ) * ze3f(ji,jj,jk) 
  685                   END DO 
  686                END DO 
  687             END DO 
  688          CASE ( 5 )                                                ! total (coriolis + metric) 
  689             DO jj = 1, jpjm1 
  690                DO ji = 1, fs_jpim1   ! vector opt. 
  691                   DO jk = 1, jpkm1 
  692                      zwz(ji,jj,jk) = ( ff (ji,jj)                                                                 & 
   674                       &     * 0.5_wp / ( e1f(ji,jj) * e2f(ji,jj) ) * ze3f(ji,jj,jk) 
   675               END DO 
   676            END DO 
   677         END DO 
   678         CALL lbc_lnk( zwz, 'F', 1. ) 
   679      CASE ( 4 )                                                ! total (relative + planetary vorticity) 
   680         DO jj = 1, jpj, 1 
   681            DO ji = 1, jpi, 1 
   682               DO jk = 1, mbkmax(ji,jj)-1 ! jpkm1 
   683                  zwz(ji,jj,jk) = ( rotn(ji,jj,jk) + ff(ji,jj) ) * ze3f(ji,jj,jk) 
   684               END DO 
   685            END DO 
   686         END DO 
   687      CASE ( 5 )                                                ! total (coriolis + metric) 
   688         DO jj = 1, jpjm1 
   689            DO ji = 1, fs_jpim1   ! vector opt. 
   690               DO jk = 1, mbkmax(ji,jj)-1 ! jpkm1 
   691                  zwz(ji,jj,jk) = ( ff (ji,jj)                                                                 & 
  693692                       &       + (   ( vn(ji+1,jj  ,jk) + vn (ji,jj,jk) ) * ( e2v(ji+1,jj  ) - e2v(ji,jj) )       & 
  694693                       &           - ( un(ji  ,jj+1,jk) + un (ji,jj,jk) ) * ( e1u(ji  ,jj+1) - e1u(ji,jj) )   )   & 
  695694                       &       * 0.5 / ( e1f(ji,jj) * e2f(ji,jj) )                                                & 
  696695                       &       ) * ze3f(ji,jj,jk) 
  697                   END DO 
  698                END DO 
  699             END DO 
  700             CALL lbc_lnk( zwz, 'F', 1. ) 
  701          END SELECT 
  702  
  703          DO jj = 1, jpj, 1 
  704             DO ji = 1, jpi, 1 
  705                DO jk = 1, jpkm1 
  706                   zwx(ji,jj,jk) = e2u(ji,jj) * fse3u(ji,jj,jk) * un(ji,jj,jk) 
  707                   zwy(ji,jj,jk) = e1v(ji,jj) * fse3v(ji,jj,jk) * vn(ji,jj,jk) 
  708                END DO 
  709             END DO 
  710          END DO 
  711  
  712          ! Compute and add the vorticity term trend 
  713          ! ---------------------------------------- 
  714          DO jj = 1,jpj,1 
  715             DO jk = 1,jpk,1 
  716                ztne(1,jj,jk) = 0.0_wp ; ztnw(1,jj,jk) = 0.0_wp  
  717                ztse(1,jj,jk) = 0.0_wp ; ztsw(1,jj,jk) = 0.0_wp 
  718             END DO 
  719          END DO 
  720  
  721          DO jj = 2, jpj 
  722             DO ji = 2, jpi 
  723                DO jk = 1, jpkm1 
  724                   ztne(ji,jj,jk) = zwz(ji-1,jj  ,jk) + zwz(ji  ,jj  ,jk) + zwz(ji  ,jj-1,jk) 
  725                   ztnw(ji,jj,jk) = zwz(ji-1,jj-1,jk) + zwz(ji-1,jj  ,jk) + zwz(ji  ,jj  ,jk) 
  726                   ztse(ji,jj,jk) = zwz(ji  ,jj  ,jk) + zwz(ji  ,jj-1,jk) + zwz(ji-1,jj-1,jk) 
  727                   ztsw(ji,jj,jk) = zwz(ji  ,jj-1,jk) + zwz(ji-1,jj-1,jk) + zwz(ji-1,jj  ,jk) 
  728                END DO 
  729             END DO 
  730          END DO 
  731          DO jj = 2, jpjm1 
  732             DO ji = fs_2, jpim1 
  733                DO jk = 1, jpkm1 
  734                   zua = + zfac12 / e1u(ji,jj) * (  ztne(ji,jj  ,jk) * zwy(ji  ,jj  ,jk) + & 
  735                           ztnw(ji+1,jj,jk) * zwy(ji+1,jj  ,jk)   & 
  736                   &     + ztse(ji,jj  ,jk) * zwy(ji  ,jj-1,jk) + ztsw(ji+1,jj,jk) * zwy(ji+1,jj-1,jk) ) 
  737  
  738                   zva = - zfac12 / e2v(ji,jj) * (  ztsw(ji,jj+1,jk) * zwx(ji-1,jj+1,jk) + & 
  739                           ztse(ji,jj+1,jk) * zwx(ji  ,jj+1,jk)   & 
  740                   &     + ztnw(ji,jj  ,jk) * zwx(ji-1,jj  ,jk) + ztne(ji,jj  ,jk) * zwx(ji  ,jj  ,jk) ) 
  741  
  742                   pua(ji,jj,jk) = pua(ji,jj,jk) + zua 
  743                   pva(ji,jj,jk) = pva(ji,jj,jk) + zva 
  744                END DO 
  745             END DO   
  746          END DO   
  747  
  748 !      END DO 
   696               END DO 
   697            END DO 
   698         END DO 
   699         CALL lbc_lnk( zwz, 'F', 1. ) 
   700      END SELECT 
   701 
   702      DO jj = 1, jpj, 1 
   703         DO ji = 1, jpi, 1 
   704            DO jk = 1, mbkmax(ji,jj)-1 ! jpkm1 
   705               zwx(ji,jj,jk) = e2u(ji,jj) * fse3u(ji,jj,jk) * un(ji,jj,jk) 
   706               zwy(ji,jj,jk) = e1v(ji,jj) * fse3v(ji,jj,jk) * vn(ji,jj,jk) 
   707            END DO 
   708         END DO 
   709      END DO 
   710 
   711      ! Compute and add the vorticity term trend 
   712      ! ---------------------------------------- 
   713      DO jj = 1,jpj,1 
   714         DO jk = 1,mbkmax(1,jj) ! jpk,1 
   715            ztne(1,jj,jk) = 0.0_wp ; ztnw(1,jj,jk) = 0.0_wp  
   716            ztse(1,jj,jk) = 0.0_wp ; ztsw(1,jj,jk) = 0.0_wp 
   717         END DO 
   718      END DO 
   719 
   720      DO jj = 2, jpj 
   721         DO ji = 2, jpi 
   722            DO jk = 1, mbkmax(ji,jj)-1 ! jpkm1 
   723               ztne(ji,jj,jk) = zwz(ji-1,jj  ,jk) + zwz(ji  ,jj  ,jk) + zwz(ji  ,jj-1,jk) 
   724               ztnw(ji,jj,jk) = zwz(ji-1,jj-1,jk) + zwz(ji-1,jj  ,jk) + zwz(ji  ,jj  ,jk) 
   725               ztse(ji,jj,jk) = zwz(ji  ,jj  ,jk) + zwz(ji  ,jj-1,jk) + zwz(ji-1,jj-1,jk) 
   726               ztsw(ji,jj,jk) = zwz(ji  ,jj-1,jk) + zwz(ji-1,jj-1,jk) + zwz(ji-1,jj  ,jk) 
   727            END DO 
   728         END DO 
   729      END DO 
   730      DO jj = 2, jpjm1 
   731         DO ji = fs_2, jpim1 
   732            DO jk = 1, mbkmax(ji,jj)-1 ! jpkm1 
   733               zua = + zfac12 / e1u(ji,jj) * (  ztne(ji,jj  ,jk) * zwy(ji  ,jj  ,jk) + & 
   734                    ztnw(ji+1,jj,jk) * zwy(ji+1,jj  ,jk)   & 
   735                    &     + ztse(ji,jj  ,jk) * zwy(ji  ,jj-1,jk) + ztsw(ji+1,jj,jk) * zwy(ji+1,jj-1,jk) ) 
   736                
   737               zva = - zfac12 / e2v(ji,jj) * (  ztsw(ji,jj+1,jk) * zwx(ji-1,jj+1,jk) + & 
   738                    ztse(ji,jj+1,jk) * zwx(ji  ,jj+1,jk)   & 
   739                    &     + ztnw(ji,jj  ,jk) * zwx(ji-1,jj  ,jk) + ztne(ji,jj  ,jk) * zwx(ji  ,jj  ,jk) ) 
   740 
   741               pua(ji,jj,jk) = pua(ji,jj,jk) + zua 
   742               pva(ji,jj,jk) = pva(ji,jj,jk) + zva 
   743            END DO 
   744         END DO 
   745      END DO 
  749746 
  750747#else 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.