Changeset 8290


Ignore:
Timestamp:
2017-07-06T10:40:38+02:00 (11 months ago)
Author:
Emanuela Clementi
Message:

#1733 bug fixed for Initialization of av*_k in tke

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2015/nemo_v3_6_STABLE/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/ZDF/zdftke.F90

  r7785 r8290  
  865865              CALL tke_avn                               ! recompute avt, avm, avmu, avmv and dissl (approximation) 
  866866              ! 
  867               avt_k (:,:,:) = avt (:,:,:) 
  868               avm_k (:,:,:) = avm (:,:,:) 
  869               avmu_k(:,:,:) = avmu(:,:,:) 
  870               avmv_k(:,:,:) = avmv(:,:,:) 
  871               ! 
  872867              DO jit = nit000 + 1, nit000 + 10   ;   CALL zdf_tke( jit )   ;   END DO 
  873868           ENDIF 
  874869        ELSE                                   !* Start from rest 
  875870           en(:,:,:) = rn_emin * tmask(:,:,:) 
  876            DO jk = 1, jpk                           ! set the Kz to the background value 
  877               avt (:,:,jk) = avtb(jk) * wmask (:,:,jk) 
  878               avm (:,:,jk) = avmb(jk) * wmask (:,:,jk) 
  879               avmu(:,:,jk) = avmb(jk) * wumask(:,:,jk) 
  880               avmv(:,:,jk) = avmb(jk) * wvmask(:,:,jk) 
  881            END DO 
  882871        ENDIF 
  883         ! 
   872           !                                   ! Initialize av*_k 
   873           avt_k (:,:,:) = avt (:,:,:) 
   874           avm_k (:,:,:) = avm (:,:,:) 
   875           avmu_k(:,:,:) = avmu(:,:,:) 
   876           avmv_k(:,:,:) = avmv(:,:,:) 
   877           ! 
  884878     ELSEIF( TRIM(cdrw) == 'WRITE' ) THEN   ! Create restart file 
  885879        !                                   ! ------------------- 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.