Ignore:
Timestamp:
2021-04-15T13:41:16+02:00 (6 months ago)
Author:
clem
Message:

solve ticket #2641

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • NEMO/releases/r4.0/r4.0-HEAD/src/OCE/TRA/traqsr.F90

  r13331 r14715  
  281281         zetot(:,:,nksr+1:jpk) = 0._wp     ! below ~400m set to zero 
  282282         DO jk = nksr, 1, -1 
  283             zetot(:,:,jk) = zetot(:,:,jk+1) + qsr_hc(:,:,jk) * rau0_rcp 
  284          END DO          
   283            DO jj = 2, jpjm1 
   284               DO ji = fs_2, fs_jpim1 
   285                  zetot(ji,jj,jk) = zetot(ji,jj,jk+1) + qsr_hc(ji,jj,jk) * rau0_rcp 
   286               ENDDO 
   287            ENDDO 
   288         END DO 
   289         CALL lbc_lnk( 'traqsr', zetot, 'T', 1._wp )          
  285290         CALL iom_put( 'qsr3d', zetot )   ! 3D distribution of shortwave Radiation 
  286291         DEALLOCATE( zetot )  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.