Changeset 5112 for trunk


Ignore:
Timestamp:
2015-03-02T17:03:24+01:00 (6 years ago)
Author:
cbricaud
Message:

bugfix for ticket #1361

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/ZDF/zdftke.F90

  r4990 r5112  
  803803              en (:,:,:) = rn_emin * tmask(:,:,:) 
  804804              CALL tke_avn                               ! recompute avt, avm, avmu, avmv and dissl (approximation) 
   805              ! 
   806              avt_k (:,:,:) = avt (:,:,:) 
   807              avm_k (:,:,:) = avm (:,:,:) 
   808              avmu_k(:,:,:) = avmu(:,:,:) 
   809              avmv_k(:,:,:) = avmv(:,:,:) 
   810              ! 
  805811              DO jit = nit000 + 1, nit000 + 10   ;   CALL zdf_tke( jit )   ;   END DO 
  806812           ENDIF 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.