Ignore:
Timestamp:
2015-03-02T17:04:43+01:00 (6 years ago)
Author:
cbricaud
Message:

bugfix for ticket #1361

Location:
branches/2012/dev_v3_4_STABLE_2012/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/ZDF
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2012/dev_v3_4_STABLE_2012/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/ZDF/zdfgls.F90

  r3804 r5113  
  12521252               en  (:,:,:) = rn_emin 
  12531253               mxln(:,:,:) = 0.001         
   1254               ! 
   1255               avt_k (:,:,:) = avt (:,:,:) 
   1256               avm_k (:,:,:) = avm (:,:,:) 
   1257               avmu_k(:,:,:) = avmu(:,:,:) 
   1258               avmv_k(:,:,:) = avmv(:,:,:) 
   1259               ! 
  12541260               DO jit = nit000 + 1, nit000 + 10   ;   CALL zdf_gls( jit )   ;   END DO 
  12551261            ENDIF 
 • branches/2012/dev_v3_4_STABLE_2012/NEMOGCM/NEMO/OPA_SRC/ZDF/zdftke.F90

  r3558 r5113  
  813813              en (:,:,:) = rn_emin * tmask(:,:,:) 
  814814              CALL tke_avn                               ! recompute avt, avm, avmu, avmv and dissl (approximation) 
   815              ! 
   816              avt_k (:,:,:) = avt (:,:,:) 
   817              avm_k (:,:,:) = avm (:,:,:) 
   818              avmu_k(:,:,:) = avmu(:,:,:) 
   819              avmv_k(:,:,:) = avmv(:,:,:) 
   820              ! 
  815821              DO jit = nit000 + 1, nit000 + 10   ;   CALL zdf_tke( jit )   ;   END DO 
  816822           ENDIF 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.